Členství

Členem Spolku se může stát každá fyzická či právnická osoba, která má zájem se aktivně podílet na rozvoji elektronického zdravotnictví v České republice a v Evropské unii, a to na základě své písemné přihlášky do Spolku zaslané spolu s dokladem o zaplacení členského příspěvku správní radě Spolku (dále jen „Správní rada“) a schválené na zasedání Správní rady.

Před posláním přihlášky si, prosím, prostudujte stanovy spolku, protože členem se může stát jen ten, kdo s nimi souhlasí.

 Formulář přihlášky je možné stáhnout ve formátu vyplnitelného PDF souboru.

 Aktuální seznam členů fóra