Co přinese karta sociálních systémů?

 

V rámci probíhající sociální reformy se objevil návrh na zavedení specifického identifikátoru, průkazu, laicky řečeno karty. Co taková karta přinese, co od ní čekáme a čeho by bylo lepší se vyvarovat? To jsou otázky, které budou diskutovat odborníci i představitelé státní správy na semináři Českého národního fóra pro eHealth 10. října 2011.

Téma elektronické karty pro občany je diskutováno již řadu let. Možností je mnoho, otázek také. Na jedné straně stojí elektronický občanský průkaz, který by v sobě spojil funkce stávající občanky a funkce elektronické. Taková elektronická občanka by v sobě měla čip podobně jako platební karty, které všichni známe. Na tomto čipu by mohly být uloženy nejrůznější údaje, sloužící k různým účelům.

Na druhé straně známe návrhy elektronických průkazů, vydávaných samostatně pro jednotlivé agendy. Tedy elektronická občanka, řidičský průkaz, karta zdravotního pojištění, sociální karta, karta člena lékařské komory, karta člena odborné lékařské společnosti, karta zaměstnance a podobně.

Můžeme společně hledat výhody a nevýhody jednotlivých řešení a jejich kombinací. Důležité je, co od karty očekáváme.

Identifikátor - nástroj, který potvrdí, že osoba je tím, za koho se vydává. Tuto funkci dnes plní především občanský průkaz, řidičský průkaz a cestovní pas. Obsahuje jméno, pohlaví, datum narození a fotografii, případně jiné “biometrické” údaje - výšku, barvu vlasů, očí a podobně. Je důležité uvědomit si, že ani bankovní karta, ani například průkaz zdravotního pojištění k identifikaci osoby nelze použít, protože nelze ověřit, že osoba, která průkaz předkládá, je osobou na průkazu uvedenou (proto například lékaři v případě pochybností vyžadují současné předložení občanského průkazu).

Autentizace - nástroj, který slouží pro elektronické ověření oprávnění osoby, která průkazem disponuje. Typickým příkladem je platební karta s PINem. Pokud chcete zaplatit či vybrat hotovost, musíte mít kartu a znát její PIN. Karta neumí ověřit totožnost osoby, která jí manipuluje, ale ověřuje, zda jde o osobu, která má k manipulaci oprávnění (klíč). Nástroj k autentizaci přístupu k elektronickému systému je důležitý nejen pro přístup k účtu v bance, ale analogicky k účtu jinému, třeba sociálnímu pojištění, elektronické zdravotní knížce, účtu důchodového pojištění, ale třeba i k informačnímu systému nemocnice pro lékaře či sestru či k objednávání jídla v závodní jídelně.

Nosič dat - elektronický průkaz vybavený čipem může v sobě nést určitý objem dat. Tato data mohou být zapisována a čtena prostřednictvím čtečky, která je součástí či doplňkem osobních počítačů. Při běžně dostupném připojení k internetu se zdá být ukládání dat na kartu jako nosič již obsolentním, zastaralým způsobem. Data se snadno poškodí, obtížně chrání, složitá je jejich aktualizace i jejich čtení.

Vizuální čitelnost - vizuální čtení informací zůstává stále nutným předpokladem pro funkčnost jakéhokoli průkazu. Karta musí být čitelná i bez techniky, pouhým okem z ní musí být zřejmé, komu patří a k čemu slouží. Elektronické funkce pochopitelně bez připojení k osobnímu počítači dostupné nejsou, nicméně na základě přečtených informací se k nim je možné dostat.

Ochrana dat je zásadním požadavkem na každý informační systém a jeho nástroje. Každý se obáváme škody, způsobené ztrátou informací na straně jedné, a úniku informací, jejich využíváním neoprávněnou osobou na straně druhé. Ve skutečnosti se pohybujeme na ose, kde je na jedné straně úplná bezpečnost, informace nikde uloženy nejsou a nikdo se k nim nikdy nedostane - také je však nevyužije. Na druhé straně je široká dostupnost všech informací bez bariér s rizikem neoprávněného přístupu. Nalezení vhodného kompromisu pro každou kategorii informací a odpovědné zajištění jejich dostupnosti i ochrany je hlavním úkolem správců těchto dat. Míru zabezpečení by si měl mít možnost volit občan, kterému informace patří. Strašák bezpečnosti dat bývá často zneužíván jako pseudoargument odpůrců nových řešení.

Očekávám, že na semináři dospějeme k názoru na skutečnou potřebnost karty sociálních systémů a prodiskutujeme možnosti konkrétních řešení. Potřebujeme opravdu zvláštní kartu pro každý resort, nesplnila by vše elektronická občanka? Je vhodné spojit kartu zdravotní, penzijní a sociální? Skutečně potřebujeme kartu, nestačilo by identifikovat se jménem a občankou a zadat PIN? Není to tak, že kartu potřebujeme ve skutečnosti jen jako platební nástroj? Budou na účtu ke kartě jen “sociální” peníze, nebo i peníze “zdravotní”? Je správné, že kartu bude vydávat a spravovat banka? Je třeba vybrat jednu banku nebo jen definovat pravidla a otevřít systém pro všechny banky?

Otázek je jistě celá řada, a tak vás zvu na seminář 10. října 2011 od 10 hodin dopoledne do Konírny Poslanecké sněmovny na Malostranském náměstí 7.

 

Milan Cabrnoch

Board Chair of CNFeH - ProRec-CZ