Datové standardy

Datum konání

Pozvánka na seminář

Datové standardy

 

 

Dovolujeme si vás pozvat na seminář věnovaný problematice Datových standardů, který se bude konat v úterý 26. dubna od 13h00 v budově MZ ČR, 1. patro, místnost č. 281.

 

Cílem semináře je seznámení posluchačů se současným stavem problematiky datových standardů a s možnostmi dalšího rozvoje.

 

Níže naleznete stručné anotace jednotlivých přednášek.

 

  • Současná situace v oblasti standardizace – ing. Fares Shima. Současná situace z pohledu zástupce MZ ČR.

  • Aktuální otázky k Datovému standardu MZ ČR - ing. Miroslav Zámečník. Současný stav DASTA verze 3 a 4, její využívání v praxi, výsledky průzkumu mezi uživateli DASTA a tvůrci NIS, LIS a AIS, aktuální problematika a možnosti dalšího rozvoje.

  • Rozdělení norem normalizačních aktivit podle oblasti zdravotnické informatiky - Ing. Daniel Kardoš, PhD. Přednáška seznámí posluchače s výstupy různých normalizačních a standardizačních organizací.

  • Zdravotnická informatika z pohledu technických norem ISO/EN - RNDr.Vratislav Datel, CSc.

  • Využití standardů HL7 v českém eGovernmentu – ing. Libor Seidl. Rozmanitost standardů HL7 nabízí uplatnění v mnoha oblastech zdravotnictví včetně výkonu státní správy. Konkrétní nasazení je pak věcí vývoje a implementace vítěze výběrového řízení, nejdříve ale zadavatelé výběrových řízení musí poznat možnosti současných standardů a pochopit výhody plynoucí z principu vyžadování mezinárodních standardů. Přednáška se zaměří na základní otázky problematiky.

 

Svou účast, prosím, potvrďte na této adrese daniela.mrzenova@ehealthforum.cz