Kulatý stůl Praktické otázky rozvoje úhradových mechanismů poskytování telemedicínské péče

Datum konání

Vážené dámy, vážení pánové,
České národní fórum pro eHealth si vás dovoluje pozvat k jednání u kulatého stolu, které se bude konat ve středu 1.6.2022 od 16 hodin v konferenčním místnosti číslo 9, Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4.
Předmětem jednání budou praktické otázky rozvoje úhradových mechanismů poskytování telemedicínské péče.

Ke kulatému stolu usednou: MUDr. Zdeňka Salcman, Zdravotní Pojišťovna Ministerstva Vnitra ČR , MUDr. Cyril Mucha, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP a MUDr. Milan Cabrnoch, České národní fórum pro eHealth.

S přáním pěkného dne
MUDr. Pavel Kubů
člen správní rady