Kulatý stůl Využití umělé inteligence ve zdravotnictví: aktuální rizika a možné přínosy pro kvalitu péče

Datum konání

Vážené dámy, vážení pánové,
České národní fórum pro eHealth si vás dovoluje pozvat k jednání u kulatého stolu, které se bude konat v úterý 9.5.2023 od 16 hodin v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6 (vchod B1 (přes vrátnici) výtahem do 2.NP = 1. patro zasedací místnost č. B-201)

Předmětem diskuse u kulatého stolu bude Využití umělé inteligence ve zdravotnictví: aktuální rizika a možné přínosy pro kvalitu péče. Debatu uvedou svými příspěvky:

Kulatý stůl European Health Data Space a měnící se role pacienta v přístupu ke zdravotním datům

Datum konání

Vážené dámy, vážení pánové,
České národní fórum pro eHealth si vás dovoluje pozvat k jednání u kulatého stolu, které se bude konat v úterý 6.12.2022 od 17 hodin v konferenčním centru hotelu ILF, Budějovická 15, Praha 4.
Předmětem diskuse u kulatého stolu bude European Health Data Space a měnící se role pacienta v přístupu ke zdravotním datům. Debatu uvedou svými příspěvky:

Kulatý stůl Kybernetická bezpečnost ve zdravotnictví

Datum konání

Vážené dámy, vážení pánové,
České národní fórum pro eHealth si vás dovoluje pozvat k jednání u kulatého stolu, které se bude konat ve středu 19.10.2022 od 17 hodin v konferenčním centru hotelu ILF, Budějovická 15, Praha 4.
Předmětem diskuse u kulatého stolu bude kybernetická bezpečnost ve zdravotnictví. Debatu uvedou svými příspěvky:

Kulatý stůl Elektronizace oblasti přeshraniční zdravotní péče

Datum konání

Vážené dámy, vážení pánové,
České národní fórum pro eHealth si vás dovoluje pozvat k jednání u kulatého stolu, které se bude konat ve středu 10.8.2022 od 16 hodin v konferenčním centru hotelu ILF, Budějovická 15, Praha 4.
Předmětem jednání kulatého stolu bude elektronizace oblasti přeshraniční zdravotní péče.
Úvod do tématu přednese Ing. Jiří Čížek.
Svou účast, prosím, potvrďte v odpovědi na mailovou pozvánku.

Těšíme se na setkání s Vámi.
S přáním pěkného dne,
MUDr. Pavel Kubů,
místopředseda správní rady

Kulatý stůl Elektronická identita, vedení zdravotní dokumentace v plně elektronické podobě a související problematika

Datum konání

Vážené dámy, vážení pánové,
České národní fórum pro eHealth si vás dovoluje pozvat k jednání u kulatého stolu, které se bude konat ve středu 22.6.2022 od 16 hodin v konferenčním centru hotelu ILF, Budějovická 15, Praha 4.
Předmětem jednání kulatého stolu budou elektronická identita zdravotnického pracovníka při poskytování zdravotních služeb, registr zdravotnických pracovníků, kvalifikované podpisy, plně elektronická zdravotní dokumentace, autorizovaná konverze listinné dokumentace.
Úvod do tématu připraví MUDr. Pavel Trnka.

Kulatý stůl Praktické otázky rozvoje úhradových mechanismů poskytování telemedicínské péče

Datum konání

Vážené dámy, vážení pánové,
České národní fórum pro eHealth si vás dovoluje pozvat k jednání u kulatého stolu, které se bude konat ve středu 1.6.2022 od 16 hodin v konferenčním místnosti číslo 9, Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4.
Předmětem jednání budou praktické otázky rozvoje úhradových mechanismů poskytování telemedicínské péče.

Datové standardy

V úterý 26. dubna od 13h00 se v budově ministerstva zdravotnictví uskutečnil seminář věnovaný problematice Datových standardů.

Datové standardy

Datum konání

Pozvánka na seminář