Kulatý stůl Elektronizace oblasti přeshraniční zdravotní péče

Dates

Vážené dámy, vážení pánové,
České národní fórum pro eHealth si vás dovoluje pozvat k jednání u kulatého stolu, které se bude konat ve středu 10.8.2022 od 16 hodin v konferenčním centru hotelu ILF, Budějovická 15, Praha 4.
Předmětem jednání kulatého stolu bude elektronizace oblasti přeshraniční zdravotní péče.
Úvod do tématu přednese Ing. Jiří Čížek.
Svou účast, prosím, potvrďte v odpovědi na mailovou pozvánku.

Těšíme se na setkání s Vámi.
S přáním pěkného dne,
MUDr. Pavel Kubů,
místopředseda správní rady

Kulatý stůl Elektronická identita, vedení zdravotní dokumentace v plně elektronické podobě a související problematika

Dates

Vážené dámy, vážení pánové,
České národní fórum pro eHealth si vás dovoluje pozvat k jednání u kulatého stolu, které se bude konat ve středu 22.6.2022 od 16 hodin v konferenčním centru hotelu ILF, Budějovická 15, Praha 4.
Předmětem jednání kulatého stolu budou elektronická identita zdravotnického pracovníka při poskytování zdravotních služeb, registr zdravotnických pracovníků, kvalifikované podpisy, plně elektronická zdravotní dokumentace, autorizovaná konverze listinné dokumentace.
Úvod do tématu připraví MUDr. Pavel Trnka.

Kulatý stůl Praktické otázky rozvoje úhradových mechanismů poskytování telemedicínské péče

Dates

Vážené dámy, vážení pánové,
České národní fórum pro eHealth si vás dovoluje pozvat k jednání u kulatého stolu, které se bude konat ve středu 1.6.2022 od 16 hodin v konferenčním místnosti číslo 9, Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4.
Předmětem jednání budou praktické otázky rozvoje úhradových mechanismů poskytování telemedicínské péče.

Datové standardy

V úterý 26. dubna od 13h00 se v budově ministerstva zdravotnictví uskutečnil seminář věnovaný problematice Datových standardů.

Datové standardy

Dates

Pozvánka na seminář

Zdravotní knížky, datové schránky nebo diskety?

V diskusi o správě zdravotních informací pacientů jsme se v posledním roce posunuli hodně dopředu. Již není nikdo, kdo by pochyboval o tom, že se zdravotními informacemi je třeba pracovat, předávat si je a sdílet.