Kulatý stůl Elektronická identita, vedení zdravotní dokumentace v plně elektronické podobě a související problematika

Datum konání

Vážené dámy, vážení pánové,
České národní fórum pro eHealth si vás dovoluje pozvat k jednání u kulatého stolu, které se bude konat ve středu 22.6.2022 od 16 hodin v konferenčním centru hotelu ILF, Budějovická 15, Praha 4.
Předmětem jednání kulatého stolu budou elektronická identita zdravotnického pracovníka při poskytování zdravotních služeb, registr zdravotnických pracovníků, kvalifikované podpisy, plně elektronická zdravotní dokumentace, autorizovaná konverze listinné dokumentace.
Úvod do tématu připraví MUDr. Pavel Trnka.
Svou účast, prosím, potvrďte v odpovědi na mailovou pozvánku.

Těšíme se na setkání s Vámi.
S přáním pěkného dne,
MUDr. Pavel Kubů,
místopředseda správní rady