Kontakt

České národní fórum pro eHealth, o. s.
občanské sdružení
se sídlem Hvězdova 33, 140 21 Praha 4
IČO 28556712
email: info _zavináč_ ehealthforum.cz

Na valné hromadě dne 2. července 2007 byly zvoleny orgány sdružení:

Správní rada

MUDr. Milan Cabrnoch

MUDr. Pavel Kubů

Ing. Hubert Maxa

MUDr. Tomáš Mládek

MUDr. Pavel Neugebauer

Dozorčí rada

MUDr. Pavel Hronek

Ing. František Hýbner

Ing. Jiří Nekovář

MUDr. Pavel Vepřek

Ing. Miroslav Zámečník

 

Bankovní spojení 

Sdružení má účet u České spořitelny, číslo účtu: 0106639339/0800

IBAN: CZ63 0800 0000 0001 0663 9339

SWIFT: GIBACZPX