Kontakt

České národní fórum pro eHealth, o. s. 
občanské sdružení
se sídlem Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2
IČO 28556712
email: info _zavináč_ ehealthforum.cz

Na valné hromadě dne 2. července 2007 byly zvoleny orgány sdružení:

Správní rada

MUDr. Jiří Bek
MUDr. Milan Cabrnoch
Mgr. Martin Cach
Ing. Jiří Čížek
MUDr. Pavel Kubů
Ing. Michael Šturm  
MUDr. Pavel Trnka

Bankovní spojení 

Sdružení má účet u České spořitelny, číslo účtu: 0106639339/0800

IBAN: CZ63 0800 0000 0001 0663 9339

SWIFT: GIBACZPX