Seznam členů

PDO::ERRMODE_EXCEPTION, PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES => true )); try { $dbh->exec('SET NAMES utf8'); $rows = $dbh->query('SELECT `clenove`.`firma` FROM `clenove` ' . ' WHERE `clenove`.`typClenstvi` IN (\'P\', \'PN\') ' . ' AND `clenove`.`stavClenstvi` = \'P\' ' . ' ORDER BY `clenove`.`firma` ' . ' LIMIT 1000'); if ($rows) { echo '

Právnické osoby

'; echo ''; foreach ($rows as $row) { echo sprintf('', htmlentities($row['firma'], ENT_COMPAT, 'UTF-8')); } echo '
%s
'; } else { echo '

Zatím není členem žádná právnícká osoba.

'; } $rows = null; $rows = $dbh->query('SELECT `clenove`.`krjmeno`, `clenove`.`prijmeni`, `clenove`.`titul1`, `clenove`.`titul2` FROM `clenove` ' . ' WHERE `clenove`.`typClenstvi` IN (\'F\', \'C\') ' . ' AND `clenove`.`stavClenstvi` = \'P\' AND `clenove`.`souhlasil` = 1 ' . ' ORDER BY `clenove`.`prijmeni` ' . ' LIMIT 1000'); if ($rows) { echo '

Fyzické osoby

'; echo ''; foreach ($rows as $row) { $titul2 = strlen($row['titul2']) ? ', ' . $row['titul2'] : ''; $fullname = sprintf('%s %s %s%s', $row['titul1'], $row['krjmeno'], $row['prijmeni'], $titul2); $fullname = trim($fullname); echo sprintf('', htmlentities($fullname, ENT_COMPAT, 'UTF-8')); } $result = $dbh->query('SELECT COUNT(*) FROM `clenove` WHERE ' . ' `clenove`.`typClenstvi` IN (\'F\', \'C\') ' . ' AND `clenove`.`stavClenstvi` = \'P\' AND `clenove`.`souhlasil` = 0'); if ($result) { $tmpResult = $result->fetchAll(); $membersCount = (int)$tmpResult[0][0]; if ($membersCount > 0) { $mem = 'členů'; if ($membersCount == 1) { $mem = 'člen'; } elseif ($membersCount > 1 && $membersCount < 5) { $mem = 'členové'; } echo sprintf('', $membersCount, $mem); } } echo '
%s
+ %d %s kteří nesouhlasili se zveřejněním členství
'; } else { echo '

Zatím není členem žádná fyzická osoba, která by souhlasila se zveřejněním členství.

'; } $rows = null; } catch (Exception $e) { echo 'Nastala chyba při komunikaci s databází'; } } catch (Exception $e) { echo 'databaze neni dostupna'; echo '
'; echo sprintf ('
%s
','MUDr. Milan Cabrnoch'); echo sprintf ('
%s
','poslanec evropskeho parlamentu
clen vyboru XY
clen AA'); echo sprintf ('','webik','webik'); echo '
'; echo '
'; echo sprintf ('
%s
','MUDr. Milan Cabrnoch'); echo sprintf ('
%s
','poslanec evropskeho parlamentu
clen vyboru XY
clen AA'); echo sprintf ('','webik','webik'); echo '
'; echo '
'; echo sprintf ('
%s
','MUDr. Milan Cabrnoch'); echo sprintf ('
%s
','poslanec evropskeho parlamentu
clen vyboru XY
clen AA'); echo sprintf ('','webik','webik'); echo '
'; echo '
'; echo sprintf ('
%s
','MUDr. Milan Cabrnoch'); echo sprintf ('
%s
','poslanec evropskeho parlamentu
clen vyboru XY
clen AA'); echo sprintf ('','webik','webik'); echo '
'; } ?>